Yhteystiedot

Suomen Liimapuuyhdistys ry


Tero Vesanen
puh. 050 349 1354
tero.vesanen@vvr.fi

Suomen Liimapuuyhdistys ry toimii suomalaisen liimapuuteollisuuden kansallisena ja kansainvälisenä yhteistyöelimenä. Yhdistys ylläpitää liimapuun tuotanto- ja toimitustilastoja, osallistuu liimapuun eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin, sekä edistää liimapuun menekkiä, tutkimusta ja kehitystä.

 

 

Ajankohtaista 

31.8.2015
Vuoden 2014 toimialakatsaus on julkaistu.

11.3.2015
Uusi Liimapuukäsikirja on julkaistu. Osat 1, 2 ja 3 on nyt ladattavissa kohdasta Liimapuukäsikirja

30.5.2014
Extranet poissa käytöstä toistaiseksi, uudistamme sivuja.

14.5.2014
Vuoden 2013 toimialakatsaus on julkaistu.

12.3.2014
Extranettiin on lisätty uuden Liimapuukäsikirjan osien 1 ja 3 käännösten luonnosversiot  sekä osan 3 esimerkkilaskut jäsenistön kommentoitavaksi. Kommentit tulee toimittaa Tomi Toratille 21.3 mennessä sähköpostitse, tarkemmat tiedot extarnetissä.

30.1.2014
Englanninkieliset sivut on avattu

5.6.2013
Extranettiin on lisätty kevätkokouksen pöytäkirja, yhdistyksen säännöt sekä uudistettavan Liimapuukäsikirjan luonnosversio.

26.3.2013
Suomessa voidaan valmistaa ja CE-merkitä kotimarkkinoille GL30 lujuusluokan liimapuuta, mikä luujuusominaisuuksiltaan on hyvin lähellä aiemmin käytettyä L40 liimapuuta.

SFS on vahvistanut standardin SFS 7027 "Liimapuulle eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot" joulukuussa 2012.
Lue lisää