Puutuoteteollisuus ry ja sen liimapuuryhmä toimii suomalaisen liimapuuteollisuuden kansallisena ja kansainvälisenä yhteistyöelimenä. Yhdistys käynnistää uudelleen vuoden 2024 aikana liimapuun tuotanto- ja toimitustilastot, osallistuu liimapuun eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointiin, sekä edistää liimapuun menekkiä, tutkimusta ja kehitystä.

Lisää tietoa Puutuoteteollisuuden toiminnasta osoitteessa puutuoteteollisuus.fi

 

KAIKKI TIETO LIIMAPUUSTA JA MITOITUKSESTA: