Liimapuukäsikirja

kansi.jpg liimapuukasikirja_osa_3.png liimapuukasikirja_osa_2.png

Liimapuukäsikirja Osa 1 (10 Mt)

Liimapuukäsikirja Osa 2 (9 Mt)

Liimapuukäsikirja Osa 3 (8 Mt)

Liimapuukäsikirja on pohjoismaisen yhteishankkeen tuloksena syntynyt ja Suomeen sovellettu kirjasarja.

Hankkeessa laadittiin kolme englanninkielistä Liimapuukäsikirjan käsikirjoitusta:

 • Glulam Handbook, Volume I, sisältää liimapuutietoutta ja opastaa suunnittelussa
 • Glulam Handbook, Volume II, antaa perus- ja taustatiedot liimapuurakenteiden mitoituksesta
 • Glulam Handbook, Volume III, esittää mitoitusmenetelmät suppeassa muodossa ja laskentaesimerkein selvennettynä.

Osat 2 ja 3 julkaistaan vain sähköisessä muodossa.

Kirjat ovat hyödyllisiä ohjekirjoja suunnittelijoille, viranomaisille ja rakennusalan yrityksille sekä soveltuvat rakennusalan opetukseen laajasti eri oppiasteilla.


Ensimmäinen ruotsalainen Limträhandboken julkaistiin 1979. Siitä tuli nopeasti puurakentajien arvostama suunnitteluopas, jonka myöhempiä painoksia käännettiin myös suomeksi ja norjaksi ja muokattiin vastaamaan paikallisia määräyksiä. Edellinen suomenkielinen Liimapuukäsikirja julkaistiin vuonna 2003.


Vuonna 2011 Arbio AB (Sveriges Skogsindustrier ja Svenskt Trä) Ruotsista, Norske Limtreprodusenters Forening Norjasta ja Puuinfo Oy (Puuinfo Oy ja Suomen Liimapuuyhdistys ry) käynnistivät yhteishankkeen, missä Liimapuukäsikirjaa laajennettiin ja se uudistettiin vastaamaan eurokoodijärjestelmää. Yhteishankkeessa laadittiin seuraavat kolme englanninkielistä Liimapuukäsikirjan käsikirjoitusta, joita ei sellaisenaan julkaistu

 • Glulam Handbook, Volume I, joka sisältää liimapuutietoutta ja opastaa suunnittelussa
 • Glulam Handbook, Volume II, joka antaa perus- ja taustatiedot liimapuurakenteiden mitoituksesta
 • Glulam Handbook, Volume III, joka esittää mitoitusmenetelmät suppeassa muodossa ja laskentaesimerkein selvennettynä.

Kukin osallistuva maa muokkasi englanninkielisistä käsikirjoituksista oman kansallisen liimapuukäsikirjansa, joissa on otettu huomioon kunkin maan eurokoodien kansallisissa liitteissä määritellyt parametrit.

Suomen osallistumisen yhteishankkeeseen ja suomenkielisen Liimapuukäsikirjan laatimisen
rahoittivat Rakennustuotteiden Laatu Säätiö, Puuinfo Oy, Suomen Liimapuuyhdistys ry ja sen
jäsenyritykset, joita ovat

 • Finland Laminated Timber Oy Ltd
 • Finnlamelli Oy
 • Keitele Engineered Wood Oy
 • Kestopalkki LPJ Oy
 • Kohiwood Oy Ltd
 • Lameco LHT Oy
 • Late-Rakenteet Oy
 • Pölkky Oy
 • Stora Enso Wood Products Oy Ltd
 • Versowood Oy

Projektin johtoryhmään ja toimitusneuvostoon kuuluivat:

 • Leif Cederlöf, Setra Trävaror AB, Ruotsi
 • Roberto Crocetti, Lundin teknillinen korkeakoulu, Ruotsi
 • Mikael Fonselius, Woodvalue, Suomi
 • Johan Fröbel, Svenskt Trä, Ruotsi
 • Holger Gross, Gross Production AB, Ruotsi
 • Jouni Hakkarainen, Metsä Wood, Suomi
 • Åge Holmestad, Moelven Limtre AS, Norja
 • Thomas Johansson, Moelven Töreboda AB, Ruotsi
 • Rune Karlsson, Rune Karlsson Byggprojektering i Hedemora, Ruotsi
 • Tomi Koskenniemi, Versowood Oy, Suomi
 • Greger Lindgren, Martinson Group AB, Ruotsi
 • Harald Liven, Moelven Limtre AS, Norja.
 • Päivi Myllylä, Suomen Liimapuuyhdistys ry, Suomi
 • Gunnar Utskot, Vestlandske Limtre Industri AS, Norja
 • Tero Vesanen, Suomen Liimapuuyhdistys ry, Suomi

Liimapuukäsikirjan kuvituksesta vastasivat:

 • Cornelia Thelander, Thelander Arkitektur & Design AB, Ruotsi
 • Vendela Martinae, Thelander Arkitektur & Design AB, Ruotsi

Graafisesta muotoilusta vastasivat

 • Proservice Reklambyrå i Malmö AB, Ruotsi
 • Rakennustuoteteollisuus RTT ry / puutuotejaosto
 • Puuinfo Oy

Suomen osaprojektin johtoryhmään ja toimitusneuvostoon kuuluivat:

 • Tero Vesanen, Suomen Liimapuuyhdistys ry
 • Päivi Myllylä, Suomen Liimapuuyhdistys ry
 • Tomi Toratti, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
 • Mikael Fonselius, Woodvalue

Pohjoismaisen projektin tuloksena syntyneiden tiedostojen copyright on projektin osapuolilla:

 • Föreningen Sveriges Skogsindustrier
 • Norske Limtreprodusenters Forening
 • Puuinfo Oy ja Suomen Liimapuuyhdistys ry