Yhteystiedot

Suomen Liimapuuyhdistys ry


Tero Vesanen
puh. 050 349 1354
tero.vesanen@vvr.fi

Mitoitustaulukot

 

PIENPALKKIEN VARASTOKOOT

Taulukot lujuusluokkien GL28 ja GL30 liimapuun alustavaa
eurokoodimitoitusta varten

Taulukosta saadaan eri palkkikokojen kokonaiskuorman ominaisarvo qk (kN/m).
Kokonaiskuormaan on laskettava mukaan myös palkin omapaino. Taulukko on
tarkoitettu vain alustavan suunnittelun avuksi. Rakennuttajan on aina
tarkistutettava suunnittelijalla palkkien mitoitus.

 

MITOITUSTIEDOT

Keskipitkä vaikutusaika, käyttöluokka 1, luotettavuusluokka RC2

Oman painon osuudeksi oletettu 20 %
Lumikuorman osuudeksi oletettu 80 %                                                                                          
(Nämä ovat taulukon laadinnassa käytetyt oletusarvot jotka on tarkistettava
lopullisessa mitoituksessa)

Mitoitustaulukot (pdf)